Asiakasymmärrys

Projektissa syvennettiin asiakasymmärrystä tarkemman asiakasprofiloinnin kautta. Profiloidun ryhmän käyttäytymistä analysoitiin palvelupolulla ja tarpeita pohdittiin erilaisissa asiakastyöpajoissa. Projetin tavoitteena oli asiakaspysyvyyden vahvistaminen uusasiakashankinnan ohella.

Palveluiden kehittäminen

Projektissa uudistettiin yrityspalveluiden sisältöä ja rekrytointia yhteistyössä valtakunnallisen lahjatavaraketjun kanssa.

Tuotekehitys

Projektissa uudistettiin tuotemalliston hankinta työpajojen kautta palvelupäälliköiden ja paikallisten vastuuhenkiöiden kanssa.

Koulutuksen kehittäminen

Hankkeessa kehitettiin 3-portainen vapaaehtoistoiminnan koulutus. Kehittämisen tukena olivat kyselyllä tehty tarvekartoitus, pilottikoulutus sekä arvioinnin suunnittelu ja huomiointi jatkuvissa koulutuksissa.

Koulutuksen kehittäminen

360-arvioiniin kehittäminen yhteistyössä rehtorien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Koulutuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisten menetelmien käyttö vapaaehtoisten koulutuksessa, heidän oman toimintansa tukena.

Luovuus eri muodoissaan etäännyttää meitä näkemään asiat toisin, uudesta näkökulmasta. Uusi tapa katsoa ja ajatella tekemisen kautta auttaa löytämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.