Ryhmä on kuin parvi lintuja

Tarjoan valmennuksia ja ammatillista lisäkoulutusta ammattitaidon syventämiseksi ja työn sujuvoittamiseksi. Sisältö rakennetaan työpaikan tarpeiden mukaan, teemoina muun muassa seuraavat:

  • Arvoista yhteisiin toimintatapoihin
  • Tavoitteet ja takapakit – ratkaisukeskeiset menetelmät työssä
  • Tarinallisuus, narratiivit ihmistyössä
  • Luovat ongelmanratkaisutaidot
  • Tulevaisuuden muistelu

Valmennuksissani pureudutaan käytännön haasteisiin ja etsitään niihin ratkaisuja. Työnohjauksellinen näkökulma on vahvasti läsnä.

Valmennuksia on toteutettu lukuisissa lisäkoulutuksissa, koulutuspäivillä, työnohjauksessa,  sekä yksilöohjauksessa. Yksilövalmennuksesta voit lukea lisää täältä.

Kysy lisää! Valmennukset voidaan järjestää joko teidän tiloissanne tai sopimustiloissa – aina elämyksellisesti.

Luovista menetelmistä uutta näkökulmaa työhön

Luovuutta työhön

Valmennukset voidaan toteuttaa myös luovalla tulokulmalla. Luovuus on elämyksellistä, kehittävää, innostavaa ja ihmisiä yhdistävää. Yksilötasolla luova tekeminen – taide- vahvistaa mielen joustavuutta, yhteisötasolla vuorovaikutusta. Kun työntekijät tekevät tavoitteellista luovaa toimintaa yhdessä, yhteishenki ja yhteinen ongelmanratkaisukyky kasvaa. Tekeminen vapauttaa arkiajattelusta näkemään asioita toisin. Työntekijät oppivat taiteen kautta kommunikoimaan ja toimimaan paremmin yhdessä. Tiimihenki kasvaa ja ihmisillä on hauskaa!

Yritykseni tarjoaa 2-6 tuntia kestäviä luovia valmennuksia yksittäin tai sarjana. Ryhmävalmennukset pitävät mukanaan yhteisiä tehtäviä ja vuorovaikutusharjoituksia.   Luovissa menetelmissä käytetään visuaalisen taiteen menetelmiä, kuten valokuvausta, rakentelua tai maalaamista. Ennakkotietoja tai taitoja ei tarvita.

Kysy lisää! Valmennukset voidaan järjestää joko teidän tiloissanne tai sopimustiloissa – aina elämyksellisesti.

  • Luovat ongelmanratkaisutaidot
  • Tulevaisuuden muistelu
  • Työnohjauksellinen taideprojekti