Tarjoan valmennuksia ja ammatillista lisäkoulutusta ammattitaidon syventämiseksi ja työn sujuvoittamiseksi. Sisältö rakennetaan työpaikan tarpeiden mukaan, teemoina muun muassa seuraavat:

  • Arvoista yhteisiin toimintatapoihin
  • Tavoitteet ja takapakit – ratkaisukeskeiset menetelmät työssä
  • Tarinallisuus, narratiivit ihmistyössä
  • Luovat ongelmanratkaisutaidot
  • Tulevaisuuden muistelu

Valmennuksissani pureudutaan käytännön haasteisiin ja etsitään niihin ratkaisuja. Työnohjauksellinen näkökulma on vahvasti läsnä.

Valmennuksia on toteutettu lukuisissa lisäkoulutuksissa, koulutuspäivillä, työnohjauksessa,  sekä yksilöohjauksessa.

Kysy lisää! Valmennukset voidaan järjestää joko teidän tiloissanne tai sopimustiloissa – aina elämyksellisesti.