Tarjoan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksia, joissa sisällöt rakennetaan aina yksilöä ja yhteisöä innostavasti. Valmennus sopii moneen muutosvaiheeseen: se kirkastaa yksilön ja ryhmän tavoitteita esimerkiksi uuden strategiakauden, toimintakauden tai projektin aloituksen yhteydessä.

Valmennuksissani pureudutaan käytännön haasteisiin ja etsitään niihin ratkaisuja. Työnohjauksellinen näkökulma on vahvasti läsnä. Myös vapaaehtoiset ja vertaistoimijat ovat hyötyneet reflektoivasta, voimavaroja tukevasta valmennusotteestani.

Valmennuksissani ja koulutuksissani motivaatio löytyy elämyksellisesti. Käytän paljon toiminnallisia harjoitteita, kädentaitoja, taidetta, rakentelua ja kirjoittamista. Tehtävät ja teemat rakennetaan aina ryhmän, tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Menetelmäni ovat yhdistelmä systeemistä valmennusta sekä ratkaisukeskeisiä että visuaalisia menetelmiä.

Valmennuksia on toteutettu lukuisissa lisäkoulutuksissa, koulutuspäivillä, työnohjauksessa,  sekä yksilöohjauksessa. Tässä muutamia eimerkkejä:

Senioriverkko, palvelumuotoilun ja valmennuksen yhdistelmä projektin tavoitteiden kirkastamiseksi

Kotkan ja Kouvolan kaupungin Kulttuurivastaava-opettajille ammatillinen lisäkoulutus

Eläkeliitto, sopeutumisvalmennus eronneille.

Colores ry:n ja Finnilco ry:n Luovuuslauantai jäsenistölle

Kysy lisää! Valmennukset voidaan järjestää joko teidän tiloissanne tai sopimustiloissa – aina elämyksellisesti.

Luovuusvalmennus

Toisinaan kutsun koulutuksiani luovuusvalmennuksiksi erotuksena pelkkään keskusteluun pohjautuvasta valmennuksesta tai työnohjauksesta. Luovuus viittaa siis menetelmiin, ei varsinaisesti luovaksi valmentautumisesta.

Miksi luovuus on niin tärkeää?

Luovuus on elämyksellistä, kehittävää, innostavaa ja ihmisiä yhdistävää. Yksilötasolla luova tekeminen vahvistaa mielen joustavuutta, yhteisötasolla vuorovaikutusta. Kun yhteisö tekee tavoitteellista luovaa toimintaa yhdessä, yhteishenki ja yhteinen ongelmanratkaisukyky kasvaa. Tekeminen vapauttaa arkiajattelusta näkemään asioita toisin. Osallistujat oppivat taiteen kautta kommunikoimaan ja toimimaan paremmin yhdessä. Tiimihenki kasvaa ja ihmisillä on hauskaa!