Kohderyhmä mukana kehittämisessä

Asiakkaiden tarpeita kuunnellen

Kaikki yritykset haluavat palvella asiakkaitaan hyvin. Kysymmekö heiltä kuitenkaan koskaan, mitä he oikeasti tarvitsisivat tai haluaisivat?

Palveluista tulee yksinkertaisesti parempia, kun käyttäjät saavat vaikuttaa niihin. Puhutaankin asiakasymmärryksestä eli siitä että asiakkaat ja heidän tarpeensa opitaan huomioimaan entistä paremmin. Yritykseni voikin olla avuksi siinä avuksi: saat pienet ja suuret asiakaskyselyt sekä erilaiset yhteiskehittämisen työpajat kauttani.

Erityisosaamistani ovat arvotyöskentely ja hyvinvointi – näistä on hyötyä kaikille toimialoille. Kehittäminen tapahtuu kuhunkin tilanteeseen sopivilla työkaluilla, esimerkiksi luovilla menetelmillä tai systemaattisesti palvelumuotoillen.

Mitä asiakasymmäryksen kehittäminen voisi olla?

Esimerkki palvelujen muotoilusta

Projektissa kehitettiin hyväntekeväisyysjärjestön varainhankintaa, tavoitteena asiakaspysyvyyden vahvistaminen ja uusasiakashankinta. Työskentely eteni syklisesti useiden vaiheiden kautta:

 1. Kuka on asiakas ja miksi hän ostaa? Asiakasymmärrystä syvennettiin syvähaastatteluiden kautta. Asiakkaista muodostettiin erilaisia asiakasprofiileja mm elämäntavan, arvojen ja ostokäyttäytymisen perusteella.
 2. Miten asiakas ostaa ja kokee palvelun? Profiloidun ryhmän käyttäytymistä ja tarpeita tutkittiin edelleen työpajassa simuloidussa ostotilanteessa.
 3. Miten ja mitä asiakas haluaisi ostaa? Tulevaisuustyöpajassa asiakkaat parantelivat olemassa olevaa tuotetta erilaisin fasilitointimenetelmin.
 4. Projektin tuotoksena asiakas sai ostokäyttäytymistä kuvaavat profiilit, kipukohtia avaavat palvelupolkukuvaukset, sekä toimenpide-ehdotuksen.

Valmennus

Tarjoan valmennuksia ja ammatillista lisäkoulutusta ammattitaidon syventämiseksi ja työn sujuvoittamiseksi. Sisältö rakennetaan työpaikan tarpeiden mukaan, teemoina muun muassa seuraavat:

 • Arvoista yhteisiin toimintatapoihin
 • Tavoitteet ja takapakit – ratkaisukeskeiset menetelmät työssä
 • Vuorovaikutus ja tunnetaidot työpaikalla
 • Tarinallisuus, narratiivit ihmistyössä

Valmennuksissani pureudutaan käytännön haasteisiin ja etsitään niihin ratkaisuja. Työnohjauksellinen näkökulma on vahvasti läsnä.

Valmennuksia on toteutettu lukuisissa lisäkoulutuksissa, koulutuspäivillä, työnohjauksessa, sekä yksilöohjauksessa.

Jos kaipaat kouluttajaa, fasilitaattoria, yhteisön innostajaa, niin Marika on ammattilainen paikallaan. Vahva suositus.

Kysy tarjousta!

Luovista menetelmistä uutta näkökulmaa työhön

Luovuus on elämyksellistä, kehittävää, innostavaa ja ihmisiä yhdistävää. Yksilötasolla luova tekeminen – taide- vahvistaa mielen joustavuutta, yhteisötasolla vuorovaikutusta. Kun työntekijät tekevät tavoitteellista luovaa toimintaa yhdessä, yhteishenki ja yhteinen ongelmanratkaisukyky kasvaa. Tekeminen vapauttaa arkiajattelusta näkemään asioita toisin. Työntekijät oppivat taiteen kautta kommunikoimaan ja toimimaan paremmin yhdessä. Tiimihenki kasvaa ja ihmisillä on hauskaa!

Yritykseni tarjoaa 2-6 tuntia kestäviä luovia valmennuksia yksittäin tai sarjana. Ryhmävalmennukset pitävät mukanaan yhteisiä tehtäviä ja vuorovaikutusharjoituksia. Luovissa menetelmissä käytetään visuaalisen taiteen menetelmiä, kuten valokuvausta, rakentelua tai maalaamista. Ennakkotietoja tai taitoja ei tarvita.

Kysy lisää! Valmennukset voidaan järjestää joko teidän tiloissanne tai sopimustiloissa – aina elämyksellisesti.

Esimerkkejä valmennuksista

 • Luovat ongelmanratkaisutaidot
 • Tulevaisuuden muistelu
 • Työpaikan yhteinen taideprojekti