Palvelumuotoilua intohimolla

Kehitetään asiakkaan tarpeita kuunnellen

Innovatiivinen, kehittämiseen panostava yhteisö haluaa suuntautua tulevaisuuteen. Se haluaa palvella asiakkaitaan entistä paremmin, uudistua, kehittyä, mutta toisaalta myös säilyttää hyvät, vanhat käytänteet.  Työyhteisön ammattitaito on keskeistä kehittämistyössä. Me olemme tätä nyt, mitä voimme olla tulevaisuudessa, kenties jotain vielä enemmän, paremmin, mutta yhdessä asiakkaiden kanssakulkijoina?

Innovatiivinen, luova kehittäminen voi liittyä tuotteen tai palvelun  tai näiden yhdistelmän kehittämiseen.  Palvelumuotoilullinen näkökulma huomioi asiakkaat ja heidän tarpeensa aina. 

Palvelupakettiesimerkki

Luovat kehittämispalvelut lähtevät lyhyistä puolen päivän ja päivän mittaisista konseptointi/palvalumuotoilun kokonaisuuksista yhteisölle räätälöitäviin suurempiin kokonaisuuksiin saakka. Hinta, sisällöt ja kesto riippuvat kehitettävän toiminnan luonteesta.

Esimerkkejä lyhyistä kehittämispalveluista

  • Kuluttajalle suunnatun palvelun konseptointi
  • Uusien toimintamallien suunnittelu
  • Tulevaisuustyöpaja
  • Asiakkaille pidettävä työpaja palveluiden kehittämiseksi

Asiakascase


Projektissa kehitettiin hyväntekeväisyysjärjestön varainhankintaa, tavoitteena asiakaspysyvyyden vahvistaminen ja uusasiakashankinta. Työskentely eteni syklisesti useiden vaiheiden kautta:

  1. Kuka on asiakas ja miksi hän ostaa? Asiakasymmärrystä syvennettiin syvähaastatteluiden kautta. Asiakkaista muodostettiin erilaisia asiakasprofiileja mm elämäntavan, arvojen ja ostokäyttäytymisen perusteella.
  2. Miten asiakas ostaa ja kokee palvelun? Profiloidun ryhmän käyttäytymistä ja tarpeita tutkittiin edelleen työpajassa simuloidussa ostotilanteessa.
  3. Miten ja mitä asiakas haluaisi ostaa? Tulevaisuustyöpajassa asiakkaat parantelivat olemassa olevaa tuotetta erilaisin fasilitointimenetelmin.
  4. Projektin tuotoksena asiakas sai ostokäyttäytymistä kuvaavat profiilit, kipukohtia avaavat palvelupolkukuvaukset, sekä toimenpide-ehdotuksen.