luovuusvalmennus

Toteutan erilaisia valmennuksia myös luovalla tulokulmalla. Luovissa menetelmissä käytetään visuaalisen taiteen menetelmiä, kuten valokuvausta, rakentelua tai maalaamista. Ennakkotietoja tai taitoja ei tarvita. Valmennukset tähtäävät uusien näkökulmien hakemiseen tavallisuudesta poikkeavilla menetelmillä erilaisen kehittämisprojektien tueksi työyhteisöä innostavasti ja vahvistavaksi.

Miksi luovuusvalmennus?

Luovuus on elämyksellistä, kehittävää, innostavaa ja ihmisiä yhdistävää. Yksilötasolla luova tekeminen – taide- vahvistaa mielen joustavuutta, yhteisötasolla vuorovaikutusta. Kun työntekijät tekevät tavoitteellista luovaa toimintaa yhdessä, yhteishenki ja yhteinen ongelmanratkaisukyky kasvaa. Tekeminen vapauttaa arkiajattelusta näkemään asioita toisin. Työntekijät oppivat taiteen kautta kommunikoimaan ja toimimaan paremmin yhdessä. Tiimihenki kasvaa ja ihmisillä on hauskaa!

Kysy lisää! Valmennukset voidaan järjestää joko teidän tiloissanne tai sopimustiloissa – aina elämyksellisesti.

Esimerkkejä koulutusaiheista

  • Luovat ongelmanratkaisutaidot
  • Tulevaisuuden muistelu
  • Projektin sisällön uudistaminen
  • Työyhteisön oma taideprojekti