Valintoja arvojen mukaisesti

Arvot suuntaavat toimintaa

Miksi haluan puhua arvoista? Kaikki inhimilliset valinnat perustuvat arvoihin. Kehittämisessä ja valmennuksessa arvotyöskentely onkin yksi merkityksellisimmistä elementeistä.

Arvot ovat käsityksiä hyvinä pidetyistä asioista, olemisesta tai päämääristä. Yksilövalmennuksessa arvotyöskentely korostuu. Itsensä ja arvojensa tunteminen ohjaa tekemistä ja sitä mitä kohti haluaa mennä. Se auttaa keskittymään merkityksellisenä pidetyissä asioissa. Onnistuminen onkin todennäköisempää asiassa, jonka kokee tärkeäksi. Arvojen tiedostaminen ei ole kuitenkaan aina helppoa ja ne myös muuttuvat ajan myötä. Arvojen puute tai niiden huomiotta jättäminen kertoo usein halun ja toiminnan välisestä ristiriidasta.

Yritykselle arvojen tulisi olla toiminnan suunnittelun ytimessä, kohdentamassa toimintaa ja antamassa sille jämäkkyyttä. Asiakkaiden arvojen ymmärtäminen auttaa palvelujen ja tuotteiden myymisessä – asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa juuri heille merkityksellisellä tavalla.

Fasilitoin asiakasyritysteni arvotyöskentelyä eri tasoilla: Tuen yrittäjää valmennuksella ja työyhteisöä koulutuksella. Autan yrityksiä ymmärtämään miksi, miten ja missä asiakkaat tekevät päätöksiä. Arvotyöskentely voidaan toteuttaa joko erillisinä kokonaisuuksina tai sisällytettynä muuhun toimintaan.

Mitkä sitten ovat omia arvojani? Yrittäjänä sekä minun itseni että yritykseni, Marika Sarha Oy:n merkityksillisimpiä arvoja ovat:

Sydämellä tekeminen

Yrityksessäni tehdään töitä inhimillisesti ja intohimoisesti asiakkaan tavoitteiden toteuttamiseksi.

Ihmiset

Palvelumuotoilun ja valmennuksen keskiössä ovat ihmiset, kuunnellaan heitä. Yksilöissä piilee uskomatonta potentiaalia, ryhmät ovat aina enemmän kuin osiensa summa.

Luovuus

Luovuus on asioiden näkemistä ja tekemistä toisin. Jotta muutosta voisi tapahtua, uudenlainen lähestyminen on välttämätöntä.